Usługi

Czym się zajmujemy?

     W imieniu naszych Klientów dopełniamy wszelkich obowiązków wynikających z Ustawy o Rachunkowości oraz ustaw podatkowych, takich jak:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz karty podatkowej,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • sporządzanie i terminowe składanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych oraz prowadzenie rejestrów VAT,
 • sporządzanie i wysyłanie zestawień JPK,
 • obliczanie miesięcznej podstawy opodatkowania CIT, PIT i wysokości zaliczek,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów dla organów państwowych (US, KRS),
 • sporządzanie dokumentacji w imieniu Klienta dla firm leasingowych oraz banków,
 • reprezentowanie jako pełnomocnik przed organami administracji skarbowej.

To nie wszystko...

     Świadczymy kompleksową obsługę kadrowo-płacową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, o ubezpieczeniach społecznych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych. Usługi obejmują m.in.:

 • rejestrację pracowników dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników,
 • prowadzenie ewidencji związanej z urlopami i innymi nieobecnościami w pracy,
 • przygotowanie świadectw pracy.

     Zawiłość przepisów prawa podatkowego oraz ich ciągła zmienność powodują wiele pytań co do działań podejmowanych w zakresie prowadzenia działalności. Na bieżąco doradzamy naszym Klientom jak bezpiecznie dostosować się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia.